یادبگیریم که چطور پرواز کنیم

امروز قورباغتون رو نوشه جان کردید؟

0 72

بریان ترسی میگه رمز خوشبختي، رضايت، موفقيت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردي و كارايي اين است كه عادت كنيد هر روزاولين كاري كه انجام ميدهيد خوردن قورباغه خودتان باشد.خوشبختانه ميتوانيد از طريق تمرين اين مهارت را ياد بگيريد و هنگامي كه توانستيد قبل از هر كاري عادت شروع مهمترين كار را در خود به وجود آوريد، موفقيت شما حتمي خواهد بود.

در این متن قصد دارم خلاصه اي از بيست و يك روش فوق العاده براي غلبه بر تنبلي و انجام كار بيشتر در زمان كمتر رو از کتاب معروف قورباغه رو غورت بده برایان ترسی شرح بدم  اين اصول و قواعد را بارها و بارها مرور كنيد تا عميقاً در ذهن و عملتان ريشه بدواند و در نتيجه موفقيت آينده تان تضمين شود.

 

سفره را بچینید

دقيقاً تصميم بگيريد كه چه ميخواهيد. روشن بودن در اين مورد يك شرط اساسي است. پيش از شروع كار، هدفها و تصميمهايتان را بنويسيد.

برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید

برنامه هايتان را روي كاغذ بياوريد. به ازاي هر دقيقه اي كه صرف برنامه ريزي ميكنيد، به هنگام اجراي آن پنج يا شش دقيقه در وقت خود صرفه جويي خواهيد كرد.

قانون ۸۰/۲۰ را در همه امور به کار بگیرید

۸۰ درصد از دستاوردهايتان نتيجه ۲۰ درصد از فعاليت شماست. همواره تالش خود را روي اين ۲۰ درصد متمركز كنيد

پیامد کارها را در نظر داشته باشید

مهمترين و ضروريترين كارهاي شما آنهايي هستند كه ميتوانند بيشترين تأثير را چه مثبت و چه منفي روي كار و زندگي شما بگذارند. به جاي تمركز روي ساير كارها، تمام توجه تان را معطوف به اين نوع كارها كنيد.

روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید

قبل از شروع ليستي از كارهايتان تهيه كنيد و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولويتبندي كنيد تا مطمئن شويد كه هميشه در حال انجام مهمترين كارهايتان هستيد.

روی اهداف اصلی تمرکز کنید

نتايجي را كه بايد قطعاً از كارتان به دست آوريد تا بتوانيد بگوييد كه به خوبي از عهده كار بر آمده ايد مشخص كنيد و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشيد

به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید

هيچوقت براي انجام همه كارها وقت كافي وجود ندارد اما همشيه براي انجام مهمترين كارها وقت كافي هست.

پیش از شروع، مقدمات کار را کاملا فراهم کنید

آمادگي تمام و كمال قبل از شروع كار مانع عملكرد ضعيف ميشود.

همیشه یک شاگرد باقی بمانید

هر چه در ارتباط با كارهاي ضروري و مهمتان دانش بيشتري بهدست آوريد، ميتوانيد سريعتر شروع كنيد و زودتر به اتمام برسانيد.

استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید

دقيقاً مشخص كنيد چه كاري است كه در حال حاضر خيلي خوب انجام ميدهيد يا در آينده ميتوانيد خيلي خوب انجام دهيد. سپس تمام توان خود را در انجام آن به كار گيريد.

محدودیتهای اصلی خود را مشخص کنید

محدوديتها و يا عوامل بازدارنده دروني و بيروني خود را مشخص كنيد، عواملي كه سرعت شما را در دستيابي به مهمترين هدفهايتان تعيين ميكنند. سپس تمركزتان را به از بين بردن اين محدوديتها معطوف كنيد.

هر بار یک مرحله جلو بروید

اگر كارها را مرحله به مرحله انجام دهيد، ميتوانيد بزرگترين و پيچيدهترين كارها را به انجام برسانيد.

خودتان را تحت فشار بگذارید

تصور كنيد كه يك ماه ديگر بايد شهر را ترک كنيد. طوري كار كنيد كه گويا مجبور هستيد قبل از ترک شهر تمام كارهاي اصليتان را به اتمام برسانيد.

قدرتهای فردی خود را به حداکثر برسانید

اوقاتي از روز را كه از نظر ذهني و جسمي كارايي بيشتري داريد مشخص كنيد و مهمترين و ضروريترين كارهايتان را در اين اوقات انجام دهيد. به اندازه كافي استراحت كنيد تا بتوانيد بيشترين بازدهي را داشته باشيد.

خودتان را به فعالیت ترغیب کنید

خودتان مشوق خودتان باشيد. در هر شرايط يا موقعيتي به دنبال كسب نتايج خوب باشيد. به جاي تمركز بر مشكلات به دنبال راه حل بگرديد. همواره فردي خوشبين و سازنده باشيد.

روش تنبلی سازنده را تمرین کنید

هيچكس نميتواند همه كارها را انجام دهد. بنابراين بايد ياد بگيريد كه از روي عمد در انجام برخي از كارهايي كه از ارزش و اهميت كمتري برخوردار هستند تنبلي كنيد. با اين كار خواهيد توانست وقت كافي براي معدود كارهايي كه واقعاً مهم هستند ايجاد كنيد.

اول سختترین کار را انجام دهید

روزتان را با سختترين كار آغاز كنيد، كاري كه ميتواند بزرگترين تأثير را بر خودتان و حرفه تان بگذارد، و تا وقتي كه آن را تمام نكرده ايد دست از كار نكشيد.

کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید

كارهاي بزرگ و پيچيده را به قطعات كوچكتر تقسيم كنيد و سپس هر بار يك قسمت از كار را شروع كنيد و به اتمام برسانيد.

وقت بیشتری ایجاد کنید

برنامه روزانه خود را طوري تنظيم كنيد كه به صورت طولاني مدت هر روز وقت كافي براي تمركز كامل روي كارهاي مهم و اصلي داشته باشيد.

سرعت انجام کار را افزایش دهید

عادت كنيد كه كارهاي اصلي خود را سريعتر انجام دهيد. به عنوان فردي كه كارها را سريع و دقيق انجام ميدهد مشهور شويد

هر بار یک کار مهم انجام دهید

كارهاي ضروريتان را دقيقاً مشخص كنيد. سريعاً كار را شروع كنيد و بدون توقف تا اتمام ۱۰۰ درصد كار پيش برويد. اين رمز واقعي افزايش كارايي و بهره وري فردي است.

اراده كنيد كه هر روز اين اصول را تمرين كنيد تا جزئي از عادتهاي شما شوند. با ايجاد اين عادتهاي مديريت فردي و تبديل آنها به بخشي از ويژگيهاي شخصيت خود آينده تان را تضمين كنيد.

منبع : کتاب قروباغه را قورت بده اثر برایان ترسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.