یوتیوبرشو

خلاصه کتاب قورباغه را قورت بده اثر برایان تریسی

یکی از کلیدهای داشتن زندگی خوب، کار موفق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، این است که این عادت را در خود بپرورید که کارهای مهم را شروع کنید و به انجام برسانید. آن موقع این عادت خودش میشود نوعی قدرت و متوجه میشوید که به انجام رساندن کارها برایتان ساده تر است تا به انجام نرساندنشان. برایان تریسی یکی از مشهورترین نویسندگان آمریکا وقتی در اوایل قرن ۲۱ چنین کتابی را نوشت همه خوانندگان کتاب پیشین خود را شگفت زده کرد. او معتقد است که کلید موفقیت عمل کردن است. او به بیست و یک اصول معتقد است و میگوید این اصول باعث میشود که نتایج و جلوه کار شما به سرعت و به نحوی قابل پیشبینی بهبود یابند. هر چه این اصول را سریعتر یاد بگیرید و به کار ببندید، در کار خود سریعتر پیش میروید تضمین میکنم وقتی یاد بگیرید که چه طور (قورباغه را بخورید)، کاری نیست که نتوانید بکنید.

یکی از مسیرهایی که تریسی پیش روی شما میگذارد، مدیریت زمان است. فکر کردن تنها به آغاز کردن یک کار مهم و به پایان رساندن آن به شما انگیزه میدهد و کمک میکند بر وسوسه پشت گوش انداختن فایق آیید. واقعیت این است که مقدار زمان الزم برای تکمیل این کار مهم تقریبا همان است که برای انجام یک کار بی اهمیت لازم است. مدیریت زمان در واقع مدیریت زندگی است، مدیریت شخصی است. به واقع تحت کنترل کاری که بعد میکنید و همیشه اختیار دست شماست که انتخاب کنید کدام کار را سپس انجام خواهید داد. این که بتوانید میان مهم و غیرمهم انتخاب کنید عامل کلیدی موفقیت شما در زندگی و کار است.آدمهای موثر و فعال خود را عادت میدهند که با مهمترین کاری که پیشرو دارند آغاز کنند. خود را وادار میکنند قورباغه را بخورند، هر چه که باشد. نتیجه مهماش این است که بسیار گستردهتر از آدمهای معمولی کار را به انجام میرسانند و در نتیجه بسیار شادابتر از آدمهای معمولی اند. روش کار شما نیز باید همین باشد. رمز خوشبختی، رضایت، موفقیت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام میدهید خوردن قورباغه خودتان باشد. خوشبختانه میتوانید از طریق تمرین این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از هر کاری عادت شروع مهمترین کار را در خود به وجود آورید، موفقیت شما حتمی خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.